logo portalu rejestrabi.pl

Przykładowa Firma Demo

Gdańsk, Przykładowa 1/A/1

NIP: 998-527-68-19 Regon: 1111111111111

ABI: Jan Nowak-Fikcyjny
ADO: Piotr Ado'wski

Zbiór: zbiór testowy4

1. Dane podstawowe

Nazwa zbioru danych osobowych:
zbiór testowy4

Wnioskodawca (administrator danych)

Nazwa lub imię i nazwisko Piotr Ado'wski
Adres: Ulica testowa 1A/1
Miejscowość testowa
NIP: 9985276819
E-mail jatkiewicz@ip-info.pl

2. Przedstawiciel Administratora Danych

--- brak ---

3. Podmiot któremu powierzono przetwarzanie

--- brak ---

4. Podstawa prawna

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

5. Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
przeprowadzanie konkursów dla dzieci i młodzieży

6. Opis kategorii

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski w wieku 3-21 lat

7. Zakres danych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona

imiona rodziców

data urodzenia

adres zamieszkania lub pobytu

numer telefonu

Inne dane osobowe, oprócz wymienionych

adres e-mail, nazwa i adres szkoły,

8. Dane wrażliwe

--- brak ---

9. Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane

--- nie dotyczy ---

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

--- nie dotyczy ---

Rejestr zmian:

Data zdarzenia Czynność Opis Data wprowadzenia
2015-06-22 Nowy wpis 2015-06-22 10:24:07

« Wstecz Dalej »