logo portalu rejestrabi.pl

Przykładowa Firma Demo

Gdańsk, Przykładowa 1/A/1

NIP: 998-527-68-19 Regon: 1111111111111

ABI: Jan Nowak-Fikcyjny
ADO: Piotr Ado'wski

Zbiór: Spis wniosków

1. Dane podstawowe

Nazwa zbioru danych osobowych:
Spis wniosków

Wnioskodawca (administrator danych)Rejestr zmian danych w sekcji

Nazwa lub imię i nazwisko XYZ
Adres: Ulica testowa 1A/1
Miejscowość testowa
NIP: 777
E-mail jatkiewicz@ip-info.pl

2. Przedstawiciel Administratora Danych

--- brak ---

3. Podmiot któremu powierzono przetwarzanie

Przewiduje się powierzenie:

Nazwa lub imie i nazwisko ABD

4. Podstawa prawna

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa o
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

wewnętrzny regulamin

5. Cel przetwarzania danychRejestr zmian danych w sekcji

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
projekty, analizy, RAPORTY

6. Opis kategorii

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
wnioskodawcy

7. Zakres danychRejestr zmian danych w sekcji

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona

imiona rodziców

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania lub pobytu

numer ewidencyjny PESEL

Inne dane osobowe, oprócz wymienionych

nr .....

8. Dane wrażliweRejestr zmian danych w sekcji

--- brak ---

9. Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą.
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

ZOZ

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

--- nie dotyczy ---

Rejestr zmian:

Data zdarzenia Czynność Opis Data wprowadzenia
2015-07-10 Sprostowanie pomyłki POPRAWA BŁĘDNEGO WPISU 2015-07-10 17:28:34
2015-06-25 Aktualizacja Zmiana zakresu danych 2015-06-24 13:48:01
2015-06-25 Aktualizacja Zmiana NIP-u administratora danych osobowych 2015-06-24 19:01:16
2015-06-24 Nowy wpis 2015-06-24 13:42:42

« Wstecz Dalej »