logo portalu rejestrabi.pl

Przykładowa Firma Demo

Gdańsk, Przykładowa 1/A/1

NIP: 998-527-68-19 Regon: 1111111111111

ABI: Jan Nowak-Fikcyjny
ADO: Piotr Ado'wski

Zbiór: Akta osobowe

1. Dane podstawowe

Nazwa zbioru danych osobowych:
Akta osobowe

Wnioskodawca (administrator danych)

Nazwa lub imię i nazwisko Piotr Ado\'wski
Adres: Ulica testowa 1A/1
Miejscowość testowa
NIP: 9985276819
E-mail jatkiewicz@ip-info.pl

2. Przedstawiciel Administratora Danych

--- brak ---

3. Podmiot któremu powierzono przetwarzanie

--- brak ---

4. Podstawa prawna

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,

5. Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
realizacja zatrudnienia

6. Opis kategorii

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
Pracownicy

7. Zakres danych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona

imiona rodziców

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania lub pobytu

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

8. Dane wrażliwe

--- brak ---

9. Sposób zbierania danych do zbioruRejestr zmian danych w sekcji

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane

--- nie dotyczy ---

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

--- nie dotyczy ---

Rejestr zmian:

Data zdarzenia Czynność Opis Data wprowadzenia
2016-06-22 Aktualizacja Aktualizacja 2016-06-22 11:38:27
2015-07-01 Nowy wpis 2015-07-10 17:57:55

« Wstecz Dalej »