logo portalu rejestrabi.pl

Przykładowa Firma Demo

Gdańsk, Przykładowa 1/A/1

NIP: 998-527-68-19 Regon: 1111111111111

ABI: Jan Nowak-Fikcyjny
ADO: Piotr Ado'wski

Zbiór: aaa

1. Dane podstawowe

Nazwa zbioru danych osobowych:
aaa

Wnioskodawca (administrator danych)

Nazwa lub imię i nazwisko APiotr Nowak
Adres: Ulica testowa 1A/1
Miejscowość testowa
NIP: 9985276819
E-mail jatkiewicz@ip-info.pl

2. Przedstawiciel Administratora Danych

--- brak ---

3. Podmiot któremu powierzono przetwarzanie

Przewiduje się powierzenie:

Nazwa lub imie i nazwisko ala Nowak

4. Podstawa prawnaRejestr zmian danych w sekcji

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

chvgfhjh

5. Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
gdgfggfdgf

6. Opis kategorii

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
fhghhg

7. Zakres danych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona

imiona rodziców

numer ewidencyjny PESEL

wykształcenie

8. Dane wrażliweRejestr zmian danych w sekcji

Są dane wrażliwe – wymagajna rejestracja w GIODO:

9. Sposób zbierania danych do zbioru

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nnvnbnvnbnbn

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

--- nie dotyczy ---

Rejestr zmian:

Data zdarzenia Czynność Opis Data wprowadzenia
2016-11-15 Uzupełnienie rhrjetj 2016-11-15 17:32:14
2016-08-05 Nowy wpis 2016-08-22 13:44:53

« Wstecz Dalej »