logo portalu rejestrabi.pl

Przykładowa Firma Demo

Gdańsk, Przykładowa 1/A/1

NIP: 998-527-68-19 Regon: 1111111111111

ABI: Jan Nowak-Fikcyjny
ADO: Piotr Ado'wski

Zbiór: Zbiór testowy 1

1. Dane podstawowe

Nazwa zbioru danych osobowych:
Zbiór testowy 1

Wnioskodawca (administrator danych)

Nazwa lub imię i nazwisko
Adres: Ulica testowa 1A/1
Miejscowość testowa
NIP: 9985276819
E-mail mailabi@test.ts

2. Przedstawiciel Administratora Danych

--- brak ---

3. Podmiot któremu powierzono przetwarzanie

--- brak ---

4. Podstawa prawna

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

5. Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Cel testowy

6. Opis kategorii

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
Klienci testowu

7. Zakres danych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona

imiona rodziców

data urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

Inne dane osobowe, oprócz wymienionych

numer fax

8. Dane wrażliwe

--- brak ---

9. Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane

--- nie dotyczy ---

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

--- nie dotyczy ---

Rejestr zmian:

Data zdarzenia Czynność Opis Data wprowadzenia
2015-02-12 Nowy wpis 2015-02-16 08:27:03

« Wstecz Dalej »