logo portalu rejestrabi.pl

Przykładowa Firma Demo

Gdańsk, Przykładowa 1/A/1

NIP: 998-527-68-19 Regon: 1111111111111

ABI: Jan Nowak-Fikcyjny
ADO: Piotr Ado'wski

Zbiór: Zbiór testowy 2

1. Dane podstawowe

Nazwa zbioru danych osobowych:
Zbiór testowy 2

Wnioskodawca (administrator danych)

Nazwa lub imię i nazwisko
Adres: Ulica testowa 1A/1
Miejscowość testowa
NIP: 9985276819
E-mail mailabi@test.ts

2. Przedstawiciel Administratora Danych

Jest przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

Nazwa lub imie i nazwisko Nazwisko i imię testowe
Miejscowość siedziby lub miejsca zamieszkania Testowe miejsce zamieszkania
Kod pocztowy 00-000
Ulica Ulica testowa
Nr budynku 1
Nr lok 1
E-mail test@test.ts
Telefon +00 0000 0000
Fax +00 000 0001

3. Podmiot któremu powierzono przetwarzanie

Przewiduje się powierzenie:

Nazwa lub imie i nazwisko Testowa nazwa

4. Podstawa prawna

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

Testowa ustawa
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

Testowe zadanie

5. Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Cel testowy

6. Opis kategorii

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
Kategoria testowa

7. Zakres danych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

imiona rodziców

miejsce urodzenia

numer telefonu

8. Dane wrażliwe

--- brak ---

9. Sposób zbierania danych do zbioru

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Organizacja testowa

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwo testowe

Rejestr zmian:

Data zdarzenia Czynność Opis Data wprowadzenia
2015-02-10 Nowy wpis 2015-02-16 08:38:23

« Wstecz Dalej »