logo portalu rejestrabi.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.

Gdańsk, Partyzantów 74

NIP: 957-084-49-69 Regon: 192817769

ABI: Przemysław Jatkiewicz
ADO: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.
strona firmowa: http://www.gznk.pl

Zbiory danych:

l.p. Data dodania Ostatnia aktualizacja Nazwa zbioru Dane
wrażliwe
1 2015-02-24 13:11 2015-03-05 14:37 NSarcz TAK szczegóły
2 2015-02-24 12:30 2015-02-24 12:30 BOLS NIE szczegóły
3 2015-02-24 12:01 2015-02-24 12:01 BZM NIE szczegóły