logo portalu rejestrabi.pl

Zobacz demonstracyjną firmę:
Przykładowa Firma Demo

Zaloguj się do demonstracyjnego panelu:
Logowanie

Polityka prywatności Portalu "Rejestr ABI"

IPInfo Przemysław Jatkiewicz usługi informatyczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Kasjopei 95, 80-177 Gdańsk, w skrócie IPInfo, wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem 191650468, NIP: 5841047126, jako właściciel Portalu RejestrABI, zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników Konta Portalu RejestrABI, zgodnie przepisami prawna w zakresie ochrony danych i prywatności.

Podstawowe założenia Polityki Prywatności Portalu RejestrABI

  1. Portalu zbieranie są dane osobowe, dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie, dane na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP, datę i czas logowania.
  2. Dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celu prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych przez zarejestrowanego Administratora Danych Osobowych zgodnie z celem Portalu RejestrABI oraz do marketingu usług własnych IPInfo (zgodnie z art. 24 ust. 4 p.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
  3. Do poprawnego działania Konta Portalu RejestrABI wymaga jedynie danych osobowych wymaganych przez Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej akty wykonawcze do prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
  4. Dane osobowe inne niż wymienione w p. 3 Polityki prywatności użytkownik wprowadza na własną odpowiedzialność, biorąc na siebie obowiązek uzyskania zgody osoby której ono dotyczą lub wykazania podstawy prawnej.
  5. Użytkownika ma prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych gromadzonych przez Portal RejestrABI.
  6. IPInfo zobowiązuje się do usunięcie danych osobowych użytkownika na jego życzenie.

Jawne dane osobowe

Portal RejestrABI, prezentuje każdemu odwiedzającemu dane osobowe Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w zakresie Imienia i Nazwiska oraz dane osobowe Administratorów Danych Osobowych w przypadku gdy są oni osobami fizycznymi w tym samym zakresie. Dane te są danymi jawnymi w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Cookies

Portalu RejestrABI należący do IPInfo wykorzystuje pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • - prowadzenia statystyk odwiedzin portalu w celu dalszego jego rozwoju
  • - obsługi aplikacji dostępnych w portalu

Użytkownik Portalu RejestrABI wyraża zgodę na używanie plików cookies. Może też odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.